Jesteś tutaj

Strona główna

Turystyczne rodzinki polecają...

ZARZĄD ODDZIAŁU PTTK w KROTOSZYNIE
KLUB TURYSTYKI ROWEROWEJ PELETON

Przy znacznym wsparciu Urzędu Miejskiego w Krotoszynie i  Starostwa  Powiatowego w Krotoszynie w ramach konkursów ofert dla  organizacji  pozarządowych                     
                                                 
z a p r a s z a j ą    n a

II Krotoszyński Rajd Rowerowy „Powitanie  Lata”

w dniu 20 czerwca 2015

R E G U L A M I N

1.Cele Zlotu:

- popularyzacja turystyki rowerowej,
- propagowanie czynnych form wypoczynku dzieci i młodzieży,
- popularyzacja ochrony środowiska naturalnego,
- poznawanie walorów krajoznawczych Miasta i Gminy Krotoszyn oraz Powiatu Krotoszyńskiego.
                      
2. Komandor  rajdu - Jan Grząka,
    Kierownik trasy  rowerowej – Adam Dąbrowski
    Kierownik mety – Andrzej Chmielarz
    sekretariat  - Aleksandra Piotrowska                  

3. Zgłoszenia i wpisowe przyjmuje Biuro Zarządu Oddziału PTTK Krotoszyn

   Mały Rynek 1, tel. (062) 725-26-15  w terminie do dnia  16.06.2015 r.
   Wpisowe: członkowie PTTK z opłaconą składką    - 5 zł
                   pozostali uczestnicy - 9 zł
                  opiekunowie  grup szkolnych liczących ponad 5 uczestników - bezpłatnie                      
             
   Zgłoszenia po terminie skutkują nie otrzymaniem świadczeń rajdowych.

4. W ramach wpisowego uczestnik otrzymuje:

- znaczek rajdowy,
- posiłek turystyczny
- punkty do KOT  
- nagrody w konkursach

5.Konkursy:

-  niespodzianki

6. TRASY RAJDU:

– rowerowa: czarny szlak rowerowy „Wokół Krotoszyna”  -  start  godz. 9,00     

Krotoszyn ( Plac Jana Pawła II ), Osusz, Trafary, rez. Mszar Bogdaniec, rez. Baszków, Węgielnik, Zduny, Borownica, Chachalnia, grzybek „Żbik” -  (długość 27 km ),

7. META RAJDU

Meta rajdu godz. 12.00 – 12.30, powrót ok godz. 14.00

8. Postanowienia końcowe.

1. Członkowie PTTK posiadający legitymację PTTK z aktualnie opłaconą składką członkowską za 2015 r., ubezpieczeni są od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW).
2. Uczestnik ponosi odpowiedzialność za szkody wynikłe z jego winy.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez osoby trzecie.
4. Dokonanie  wpłaty  wpisowego  na  rajd jest potwierdzeniem, że osoba, która będzie  uczestniczyła w rajdzie zapoznała się z treścią regulaminu i akceptuje go.
5. W przypadku rezygnacji z udziału w rajdzie, uczestnik traci prawo do świadczeń i zwrotu wpisowego.
6. Rajd odbędzie się w przewidywanym terminie bez względu na warunki atmosferyczne.
7. W przypadku zgłoszeń po ustalonym terminie  uczestnicy mogą zostać pozbawieni  świadczeń przewidywanych regulaminem.
8. Przestrzeganie przepisów ruchu drogowego.
9. Posiadanie sprawnego roweru i odpowiedniego do warunków pogodowych ubioru.
10. Interpretacja regulaminu należy do Kierownictwa Zlotu.

Zarząd Oddziału PTTK
ul. Mały Rynek 1
63-700 Krotoszyn
telefon : 627252615
Konto: Bank  Spółdzielczy Krotoszyn
64 8410 0003 0000 4473 2000 0002
e-mail: opttk.krotoszyn@gmail.com
www: pttk.krotoszyn.pl

Biuro czynne :
Poniedziałek 10:00 - 13:00 , wtorek 10:00 - 13:00
Środa 13:00 - 17:00 , czwartek 13:00 - 16:00

>>>> regulamin .pdf

Partnerzy

 

Wspierają nas

Patroni honorowi:

MSiT

Logo POT

Rodzina PTTK wspiera

Karta Dużej Rodziny

 

Współpraca